Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS18001:2007

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

OHSAS18000 là một bộ tiêu chuẩn về Hệ Thống Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (gọi tắt là OH&S) được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp, đồng thời cải thiện công tác quản lý.

 

Nếu như ISO9000 định hướng vào KHÁCH HÀNG, ISO14000 định hướng vào CỘNG ĐỒNG, thì OHSAS18000 định hướng vào lợi ích cho CÁN BỘ NHÂN VIÊN công ty (khách hàng nội bộ).

 

Hai khía cạnh quan trọng của OHSAS18000 là cam kết chấp hành các qui định pháp luật về an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp và cam kết cải tiến liên tục hệ thống.

 

Việc áp dụng hệ thống cũng thể hiện cam kết của doanh nghiệp về một môi trường làm việc an toàn đi đôi với chính sách phòng ngừa rủi ro về tai nạn cho người lao động.

 

Tại sao phải áp dụng OHSAS18000

 

Áp lực từ khách hàng, từ xu thế phát triển chung của kinh tế xã hội hoặc thậm chí từ những công ty bảo hiểm; cũng có thể là do nghĩa vụ pháp lý, có thể có động lực là lợi ích kinh tế và định hướng của ban lãnh đạo công ty hay sự khẳng định thương hiệu doanh nghiệp.

 

Đối tượng áp dụng OHSAS18000

 

OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hoặc có hoạt động có tiềm ẩn rủi ro tai nạn, ảnh hưởng sức khỏe con người hay bệnh nghề nghiệp.

 

Lợi ích của việc thực hiện OHSAS18000

 

1. Tạo uy tín với khách hàng và cộng đồng qua việc đáp ứng tầm quan trọng của an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

2. Đáp ứng yêu cầu của các khách hàng ớ các thị trường có nền kinh tế phát triển, có yêu cầu cao về an toàn và sức khỏe.

3. Giảm thiểu số tai nạn lao động nhờ các hoạt động kiểm soát và phòng ngừa các mối nguy.

4. Hạn chế khả năng gây ra bệnh nghề nghiệp.

5. Xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình trong công việc thông qua việc đáp ứng những quy định về môi trường làm việc tốt và an toàn.

6. Hạn chế thất thoát nguyên vật liệu và gián đoạn trong sản xuất gây ra do tai nạn lao động.

7. Góp phần phát triển thương hiệu doanh nghiệp.