Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm ISO22000:2005

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế kết hợp và bổ sung các yếu tố trọng tâm của tiêu chuẩn ISO9001 và các nguyên tắc HACCP để cung cấp khuôn khổ làm việc hiệu quả nhằm triển khai, áp dụng và cải tiến tiên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS).

 

Tại sao phải áp dụng ISO22000

 

Xuất phát từ yêu cầu khách hàng và người tiêu dùng, từ luật định hoặc các chương trình tổng thể của chính phủ; từ mong muốn cải thiện hệ thống quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc có thể từ xu thế chung của nền kinh tế

 

Đối tượng áp dụng ISO22000

 

ISO 22000 có thể được áp dụng ở bất kỳ tổ chức nào có liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong ngành thực phẩm bao gồm:

1. Các nông trại, ngư trường và trang trại sữa.

2. Các nhà chế biến thịt, cá và thức ăn chăn nuôi.

3. Cá nhà sản xuất bánh mì, ngũ cốc, thức uống, thực phẩm đông lạnh hoặc đóng hộp.

4. Các nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm như nhà hàng, hệ thống cung cấp thức ăn nhanh, các bệnh viện và khách sạn và những nhà bán thực phẩm lưu động.

5. Các dịch vụ hỗ trợ bao gồm lưu trữ và phân phối thực phẩm và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm, phụ gia, nguyên vật liệu, dịch vụ dọn dẹp và vệ sinh và đóng gói.

 

Lợi ích của việc thực hiện ISO22000

 

1. Thỏa mãn và gia tăng độ tin cậy của khách hàng – thông qua việc đáp ứng các yêu cầu một cách toàn diện từ chất lượng cho đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Các quy trình vận hành được kiểm soát và có mức độ tin cậy cao – thông qua các chương trình vận hành sản xuất tốt, vệ sinh tốt (GMP, GHP,...)

3. Mối quan hệ với các bên liên quan được cải thiện - bằng việc bảo vệ sức khỏe của nhân viên, của khách hàng và nhà cung cấp.

4. Khả năng cạnh tranh cao hơn các doanh nghiệp khác - đặc biệt những thị trường đòi hỏi cao về an toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Gia tăng giá trị thương hiệu của công ty