Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

Hệ thống quản lý chất lượng mà một trong những đại diện được nhiều người biết đến là ISO 9000 đã trở thành một đề tài quen thuộc, được biết đến và áp dụng rộng rãi và trở thành chuẩn mực cho công tác quản lý hoạt động của tổ chức. ISO 9000 là một trong những bước ngoặt thành quả của tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO, nó mang lại một sự thay đổi lớn trong Quản Lý Chất Lượng trên toàn thế giới. Tương tự như những thay đổi lớn khác trong tổ chức, có rất nhiều những rào cản đã làm chậm bước tiến và ảnh hưởng tiêu cực đến thành quả chung của việc triển khai hệ thống quản lý. Nhìn nhận vấn đề cho thấu đáo và chuẩn bị cho mình những công cụ ban đầu chính là những việc cần làm trước khi bắt tay vào xây dựng hệ thống quản lý.

 

Mục đích của tổ chức

1. Nhận biết và đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

2. Đạt được, duy trì và cải tiến mọi hoạt động trong toàn thể tổ chức.

 

Mối quan tâm hàng đầu của tổ chức

Sản phẩm/ Dịch vụ của chúng ta đưa ra phải đạt được SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG

 

Các nhu cầu và mong đợi của khách hàng

Là sự tin tưởng vào khả năng ĐEM ĐẾN cho họ một CHẤT LƯỢNG như mong muốn và khả năng DUY TRÌ ổn định CHẤT LƯỢNG đó của tổ chức.

 

Tổ chức cần quan tâm điều gì?

Phải đạt đến và duy trì CHẤT LƯỢNG mong muốn với một chi phí tối ưu bằng cách tận dụng các nguồn lực trong tổ chức một cách có hiệu quả.

 

Quan điểm sai lầm về chất lượng

1. Chất lượng cao đòi hỏi chi phí lớn

2. Chất lượng kém là do ý thức tập quán làm việc kém của nhân viên

3. Chất lượng được đảm bảo do kiểm tra chặt chẽ khâu cuối cùng

4. Tập trung vào chất lượng sẽ làm giảm năng suất làm việc.