Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn môi trường (EMS). Hiện nay EMS là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

ISO14001 là tiêu chuẩn chính, trong đó định rõ các yêu cầu cho việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường với 3 cam kết cơ bản:

1. Ngăn ngừa ô nhiễm, thân thiện với môi trường.

2. Phù hợp với pháp luật.

3. Cải tiến liên tục hệ thống EMS.

 

Tại sao phải áp dụng ISO14000

 

Do khách hàng yêu cầu, do xu thế phát triển chung của kinh tế xã hội hoặc do chính phủ bắt buộc; cũng có thể xuất phát từ động lực là lợi ích kinh tế và định hướng của ban lãnh đạo công ty vì lợi ích cộng đồng hay sự khẳng định thương hiệu doanh nghiệp.

 

Đối tượng áp dụng ISO14000

 

ISO14000 có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào – tuy nhiên thường áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, hoặc có hoạt động, có tác động tiêu cực đến môi trường – có mong muốn thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường nhằm định hướng tới lợi ích chung về môi trường sống của cộng đồng, sản xuất sạch hơn và ngày một thân thiện với môi trường.

 

Lợi ích của việc thực hiện ISO14000

 

1. Tăng giá trị “mềm” của sản phẩm đối với khách hàng và đặc biệt là người tiêu dùng.

2. Tiết kiệm chi phí hoạt động từ việc sản xuất sạch hơn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng.

3. Giúp công ty tiếp cận các thị trường mới với yêu cầu cao hơn về môi trường.

4. Hỗ trợ chiến lược quảng bá và tăng cường sức mạnh thương hiệu của công ty.

5. Cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên.