Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Hệ thống Quản lý về Trách nhiệm Xã hội

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

Tiêu chuẩn SA 8000 do Tổ chức Trách nhiệm Xã hội Quốc tế (SAI) xây dựng năm 1998. Tiêu chuẩn này được xem là chuẩn mực về các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động.

SA 8000 bao gồm các nội dung về lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, sức khỏe và an toàn lao động, tự dohiệp hội và thương lượng tập thể, phân biệt đối xử, thi hành kỷ luật, giờ làm việc, bồi thường và các hoạt độngquản lý chung.

 

Đối tượng áp dụng SA8000

Cùng với việc thiết lập các tiêu chuẩn liên quan đến quyền của người lao động, SA 8000 cũng tuân theo các thỏa ước quốc tế hiện hành, bao gồm các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, và Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em.

 

Tại sao phải áp dụng SA8000

Áp lực từ pháp luật, áp lực từ khách hàng, từ xu thế phát triển chung của kinh tế xã hội hoặc thậm chí từ những công ty bảo hiểm; cũng có thể là do nghĩa vụ pháp lý, có thể có động lực là lợi ích kinh tế và định hướng của ban lãnh đạo công ty hay sự khẳng định thương hiệu doanh nghiệp.

SA8000 có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào – không phân biệt loại hình hay quy mô – có hoạt động phù hợp theo luật định và có mong muốn thực hiện, duy trì hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội và cải tiến liên tục hệ thống này.

 

Lợi ích của việc thực hiện SA8000

1. Tăng sự tin cậy và lòng trung thành của khách hàng và người tiêu dùng đối với công ty.

2. Giúp công ty tiếp cận các thị trường mới với yêu cầu cao hơn về nhân quyền.

3. Hỗ trợ chiến lược quảng bá và tăng cường các giá trị cốt lõi của công ty.

4. Tăng cường cam kết và động cơ làm việc của người lao động, từ đó tác động tích cực đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty