Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Quản lý Chất lượng Toàn diện TQM

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

TQM là hệ thống quản lý chất lượng toàn diện được phát triển và áp dụng khá rộng rãi ở các quốc gia phát triển.

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về TQM dù có thể hiểu chung nhất đó là “một hệ thống quản lý tổng thể, đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng bằng việc tận dụng tốt nhất các nguồn lực của doanh nghiệp với chi phí nhỏ nhất”.

Cách xây dựng và thiết lập hệ thống TQM thường dựa trên một số nguyên tắc như: PDCA, Định hướng khách hàng, Làm việc nhóm, Cải tiến liên tục, …

 

Tại sao phải áp dụng TQM

 

Từ xu thế phát triển chung của kinh tế xã hội hoặc động lực là lợi ích kinh tế và định hướng của ban lãnh đạo công ty hay sự khẳng định thương hiệu doanh nghiệp.

 

Đối tượng áp dụng TQM

 

TQM có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào – không phân biệt loại hình hay quy mô – có mong muốn thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng toàn diện nhằm tiến tới sự tối ưu trong hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

 

Lợi ích của việc thực hiện TQM

 

1. Lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

2. Tạo lập môi trường làm việc nội bộ và văn hóa công ty vững chắc.

3. Tiệm cận đến bước phát triển tối ưu của quản lý doanh nghiệp.