Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Thực hành Sản xuất tốt GMP

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

GMP là quy phạm sản xuất, tức là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nhằm đảm bảo sản xuất những sản phẩm đạt yêu cầu vệ sinh an toàn.

 

GMP là một phần của hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm kiểm soát các điều kiện về nhà xưởng (cơ sở hạ tầng), điều kiện con người và kiểm soát các quá trình sản xuất để đạt các yêu cầu về an toàn vệ sinh, loại bỏ những nguy cơ nhiễm bẩn chéo.

 

Hiện nay, GMP do Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ban hành đang được áp dụng khá phổ biến

 

Tại sao phải áp dụng GMP

 

Do nhu cầu quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức, yêu cầu của luật định, đòi hỏi của khách hàng hoặc đó là một phần tất yếu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP, ISO22000 hay các chuẩn khác tương đương.

 

Đối tượng áp dụng GMP

 

GMP thường áp dụng trong các ngành sản xuất và cung cấp dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm,…hoặc các loại hình phục vụ thực phẩm như nhà hàng, cửa hàng ăn uống,...

 

Lợi ích của việc thực hiện GMP

 

1. Đảm bảo việc kiểm soát và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tạo sự nhất quán và là một phần không thể thiếu trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

3. Gia tăng sự tin cậy của khách hàng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.