“Nhà quản lý tốt là người lo lắng cho công ăn việc làm, sự nghiệp của nhân viên dưới quyền, chứ không phải là lo lắng cho bản thân anh ta”

H. S. M. Burns

Tuyển dụng

Mơ ước mãnh liệt và tầm nhìn đầy tham vọng của chúng tôi là xây dựng INNMA trở thành một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo tại Việt Nam. Để hiện thực được điều này, chúng tôi luôn cần và luôn tìm kiếm những người cùng chia sẻ quan điểm, cùng chí hướng, có đủ năng lực và sẵn sàng cộng tác làm việc hướng đến mục tiêu đó.

Nếu Quý vị quan tâm đến thông điệp này, xin hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào!

Văn phòng Công ty INNMA:
Tòa nhà Phúc Lâm
10G Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 39118438        Fax: +84 8 39118439
Email: info@imvn.biz